O mně

Jsem psychiatr a psychoterapeut s letitou praxí.  Absolvovala jsem v roce 1989 fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. V roce 1997 jsem složila atestaci z psychiatrie II. stupně, v roce 2005 pak funkční atestaci z psychoterapie. Od roku 2003 vedu sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky v psychodynamické psychoterapii typu SUR ( u PVŠPS, Remedium Praha). Jsem akreditovaný supervizor Českého institutu pro supervizi (ČIS).  Od roku 2000 provádím znaleckou činnost v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

Jinak jsem praxi začínala v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice (1992-1994), pak jsem 15 let pracovala jako primářka v Psychiatrické léčebně Bohnice (1995-2009), nejprve na akutním příjmovém oddělení, posléze  na oddělení rehabilitace a resocializace, které mělo v popisu práce usnadnit pacientům návrat domů, zpříjemnit jim pobyt v léčebně a zároveň nabízet aktivity, které jednak vedou k lepšímu poznání sebe sama (různé typy psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, pohybové terapie…) a jednak vracejí do života rytmus, smysl a radost (chráněné dílny, chráněné bydlení). A nyní mám soukromou psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi.

Jsem členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České psychoterapeutické společnosti, Českého institutu pro supervizi.