Psychoterapie

Co ode mne můžete čekat?

psychodynamicky orientovanou psychoterapii (vychází z psychoanalýzy, ale terapeut je zde aktivnější, dává více do hry sebe, nabízí autentický bezpečný vztah, v rámci kterého se mohou uskutečňovat potřebné změny. Je to terapie povídavá, netančí se, nezpívá se, nebubnuje…)

Čím se zabývám především

  • psychoterapií depresivních a úzkostných obtíží,
  • psychoterapií poruch sebehodnocení,
  • psychoterapií psychosomatických obtíží
  • psychoterapií OCD...

Zásadní je vaše rozhodnutí skutečně do terapie vstoupit a být zvědaví na změny, které Vám může přinést, na možnosti, které můžete najít sami u sebe. A zároveň být připraveni i na setkání s "temnou stranou síly" - tedy se svým nevědomím, se svými doposud nepřiznanými pocity, stereotypy a mýty. Nejspíš budou i chvíle, kdy si budete říkat: "Kdybych to byl věděl, tak bysem sem nechodil…"

Změna může proběhnout jen v oboustranně respektovaném a bezpečném vztahu mezi terapeutem a klientem, který je potřeba nějaký čas budovat. Ale posléze je možné mluvit o velmi niterných věcech a již samo toto sdílení s sebou nese možnost úlevy a zmírnění obtíží. Zároveň tento vztah umožňuje nahlédnout v jiném světle vlastní fungování s ostatními lidmi a se sebou. (Protože takový, jaký jsem "venku", budu jistě i svým terapeutem. Jen s ním o tom mohu lépe mluvit a pokusit se tomu rozumět). V bezpečném prostředí pak lze hledat a nacházet slepá místa, zkreslená přesvědčení, jejich původ, důvod a "současnou potřebu". A posléze tato život komplikující nastavení a prožívání postupně měnit.

Cílem terapie je, aby byl člověk lépe schopen zvládat nároky svého života a cítil se v něm kompetentnější a volnější. Je to trošku běh na delší trať, ale může mít svůj dobrý cíl. Navíc i sama cesta má něco do sebe…

Co si tedy zejména rozvažte

Jsem ochoten přemýšlet o sobě, o svém vztahování se ke světu? (pokud jste přesvědčeni, že problém je vždy u těch druhých… a tak vůbec…, bude pravděpodobně terapie poněkud drhnout- přinejmenším do doby, než přijdete na to, že druhé nezměníte, ale sebe trošku můžete.

Jsem si ochoten věnovat čas (pravidelně a po dobu minimálně několika měsíců)? Stojí mi to za to? Chci opravdu něco změnit? Ona totiž změna s sebou může přinášet i další ne úplně plánované události. Může zatřást jistotami a zvyky nejen mými, ale mých blízkých, mého okolí.

Pokud ano, buďte vítáni.

Co je možná dobré pro začátek ještě vědět

Pokud hledáte intenzivní aha zážitky, emoční bouře a návraty do minulých životů, pak pro vás nejsem ta pravá terapeutka. Určitě si emocí užijete, ale není primárně cílem terapie, abyste omdlévali a propadali transu. Se mnou je to spíš o povídání, o záludných otázkách, o zpětné vazbě, trošku o humoru, hodně o podpoře a ještě víc o postrkávání vpřed (trápíte-li se rádi a chcete-li si o tom povídat, pak jistě mohu posloužit, ale tolik mne to nebaví).

Cena: v případě indikace je možné poskytovat terapii hrazenou pojišťovnou (do naplnění kapacity).

Informace získané v rámci psychoterapie jsou důvěrné. Jinak by si ani nešlo povídat.

K návštěve je třeba se předem objednat. Volat můžete zkusit samozřejmě kterýkoli den, ale během terapií mívám vypnutý telefon, takže z praxe doporučuji poslat SMS, pokud se Vám nedaří se dovolat.  Prosím nenechávat zprávu v hlasové schránce (nemám ji aktivovánu, tak co namluvíte, já se nedozvím...).  

Bohužel s rozšiřující se běžnou psychiatrickou ambulancí mám stále méně času na klienty, kteří potřebují psychoterapii, tak se v poslední době často stává, že nemohu nové klienty přijmout.

Vanda Valentová