Supervize

Zaměření supervize

Začínáte se supervizí a sháníte první informace? Klikněte SEM

Po vzájemné dohodě lze supervizi zaměřit cíleně na různé oblasti, podle zakázky a potřeb zadávající organizace (ev. jednotlivce).

  • případová supervize
  • práce s jednotlivcem či skupinou, týmem, týkající se konkrétních klientů zařízení, zátěžových situací, zvládání kontaktu s příbuznými klientů atp…
  • profesionální rozvoj členů týmu a jejich podpora
  • rozvoj a podpora týmu jako celku
  • práce s etickými problémy a hodnotami

Lze pak volit i vhodnou formu supervize:

  • individuální
  • skupinovou
  • či supervizi týmu

Cena

  • individuální: 800,- Kč/hod
  • skupinová, týmová:  1000,- Kč/hod